Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Kandidater til Hvo og Vara Hvo

11.03.13 - Skrevet av:
Våre Hvo og Vara Hvo har valgt å trekke seg - vi søker kandidater til begge verv.

Hei Alle

Klubben vil minde på fristen til å melde inn kndidater til Hvo og Vara Hvo vervet i Beerenberg. 

Fristen er satt til 01.04.2013.

Der er lov å foreslå kandidater, en forutsetting skal være, kandidaten er blitt forespurt å sagt seg villig til å stå som kandidatet.


Kandidater kan sendes til safeklubben.beerenberg@gmail.com

Kenneth