Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Årsmøte i Safeklubben

11.03.13 - Skrevet av:
Der skal være års møte i klubben 11 og 12 april.

Hei Alle

Klubben minder om års møtet d 11 og 12 april.

Der kan meldes inn kandidater til de forskjellige verv, en forutsetting er den enkelte har sagt seg villig til å stille. Der kan og meldes inn saker.

Frist for å melde inn saker å kandidater er satt til 01.04.2013


Kenneth