Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Betaling for Lagleder/førstemann tillegget

21.03.13 - Skrevet av:
Klubben har fått tilbake meldinger - bedriften lever ikke til sine ord om å etterbetale lagleder/førstemann tillegget. Klubben går til forliks rådet


Hei Alle.

BBC har ikke etterbetalt lagleder tillegget og nu har klubben mistet tålmodigheten. Klubben ser ingen mulighet end å bringe inn alle saker for forliks rådet, vi vil kreve morenter for tidsperioden. Vi startet med å bringe inn saker for stillasbygger som har fagbrev - bedriften har innrømmet de vil betale lagleder tillegget for stillas bygger med fagbrev, de har betalt noen stillasbygger og vi har en underskreven avtale og kan vise til.

De stillasbygger med fagbrev som mener å har vært lagleder, må ta kontakt til klubben. Den enkelte må oversende hvilke tidsrom de mener de har vært lagleder siden 01.07.2012 og antall timer de mener å ha vært lagleder. Vi vil oversende kravet til bedriften med krav om betaling og en betaling frist på 14 dager. Betaler bedriften ikke ut kravet, då sender vi kravet inn for forliks rådet..

Vi oppfordre alle de som har fått betaling for noen lagleder timer om å ta kontakt - det vil være lettest å vinne frem med etterbetaling til 01.07.2012.Det er et ønske vi starter med de saker vi har størst mulighet for å vinne frem med, vi oppfordre alle til å ta kontakt slik klubben kan fremme kravet over for bedriften evt forliks rådet...  Der kan være snakk om mye penger + mye penger i morenter. Dette gjeller for både offshore å onnshore.

Klubben trenger følgende.:

Tids periode og antall timer.

Har man fått lagleder betaliing, då må lønnslipp oversendes.

En fullmakt slik klubb leder kan bringe inn saken for forliks rådet.


En fullmakt kan se slik ut.

Jeg xxxxxxx gir Kenneth Jensen klubb leder for Safeklubben i Beerenberg lov til og føre min sak i forliks rådet.

underskrift.


Ønsket informasjon og sprøsmål  kan sendes til safeklubben.beerenberg@gmail.com eller til kenneth jensen, øvre kråkenes 66 - 5152 Bønes.


Kenneth