Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Etterbetaling av lagleder tillegget

26.03.13 - Skrevet av:
Klubben har nu sendt første krav til bedriften om etterbetaling av lagleder tillegget.

Hei Alle

Klubben har nu sendt første krav til bedriften om etterbetaling av lagleder tillegget til 01.07.2012. Bedriften har fått 14 dager til å utbetale kravet med forsinkelse renter - hvis bedriften ikke betaler ut - då vil klubbe stevne bedriften for forlik rådet. Det er en hel naturlig prossess når der er en tvist om et penge krav. Forlik rådet behandler økonomiske krav opp til kr 120.000

Vi oppfordre flere medlemmer til å sende inn antall timer de mener å ha krav på lagleder tillegget. Då skal klubben sende det økonomiske krav til bedriften med varsel om videre forfølgelse via forlik rådet. Dette vil ikke koste den enkelte noe - det koster 750 kr å føre en sak inn for forlik rådet, det vil klubben betale. Klubben forventer å bedriften blir dømt til å betale alle saks omkostninger hvis klubben vinner frem med saken.

Klubben mener å ha en veldig god sak - vi har overgangs avtalen og den lokale avtale hvor bedriften selv skriver under å vil betale lagleder tillegget - vi har i tillegg epost fra bedriften hvor den vedgår å betale ut for stillas bygger og hvordan lagleder tillegget skal føres - total sett, så mener vi å ha en veldig god sak og kan ikke forstå bedriften ikke vedgår sitt ansvar å etterbetaler til 01.07,2012. 

BBC sier de vil ha bransjen beste personale politikk - når man behandler sine ansatte slik de gjør i denne sak, då er det vanskelig å tro på BBC sine ord om den beste personale politikk i bransjen - tvert om, den bidrar vel til det motsatte..

Ta kontakt til de tillits valgte eller klubb leder hvis du har problemer med å finne antall timer som skal ligge til grunn for kravet, då vil vi hjelpe den enkelte..

Kenneth