Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Kontaktinfo ifm spm ang Covid-19 situasjonen

16.03.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Vi er alle i en stressende situasjon nå og vi vil besvare henvendelser så fort og godt som mulig, jeg ber dere følge med på safe.no og nyheter forøvrig samt info på Beerenberg intranett og sin hjemme side.

 

Resultat avstemning!

06.03.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Da kan bedriftsklubbene meddele at uravstemning ifm lokale forhandlinger vil avsluttes etter en massiv avstemning!

Påminnelse uravstemning ifm lokale forhandlinger!

01.03.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. En liten påminner om den pågående avstemningen!

 
 

Dialog lokale forhandlinger!

20.02.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Bedriftsklubbene i Beerenberg har hatt nylig dialog med bedriften.

Påminnelse avstemming lokale forhandlinger!

12.01.2020 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vil minne alle på om å bruke stemmeretten ifm avstemming av bedriftens siste tilbud i lokale forhandlinger!

 
 

Oppdatere egen info!

16.12.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Vi trenger at så mange av våre medlemmer har rett informasjon ang. mail, tlf osv.

Informasjon Lokale Forhandlinger 2019

16.12.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Informasjon Lokale Forhandlinger