Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til krav til Lokale Forhandlinger!

28.08.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vi trenger deres hjelp, og forslag til lokale forhandlinger.

 

Årsmøtet 2019 safeklubben i beerenberg

11.08.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Litt info ang årsmøtet 2019.

Enighet Mellomoppgjør 2019!

01.04.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Det ble enighet i lønnsforhandlingene mellom YS & NHO. Så den varslede faren for streik er over.

 
 

YS-NHO oppgjøret 2019

28.03.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Lørdag starter meklingen i årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. Dersom partene ikke kommer frem til en løsning innen 24:00 søndag den 31.mars, er det fare for streik fra arbeidstidens begynnelse (kl. 06:00)mandag 1. april. Ps det kan bli mekling på...

Brudd i forhandlingene

19.03.2019 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle! litt info vedrørende mellomoppgjøret Ys-NHO startet forhandlinger 11 mars. Ys har krevd betydelig reallønnsvekst, partene har ikke kommet til en enighet og det er fare for streik.

 
 

Resultat av Uravstemning etter lokale forhandlinger!

21.12.2018 av SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Resultatet av uravstemningen etter lokale forhandlinger er nå klart!

Påminnelse om Uravstemning Lokale forhandlinger!

17.12.2018 av SAFEklubben I Beerenberg
Husk å benytte deg av din stemmerett.