Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ny Klubbleder

11.06.13 - Skrevet av:
Da har ny Klubbleder Diana Ramsvik tred inn i rollen, og Kenneth Jensen tred inn som HVO. Vi vil samarbeide tett, og sørge for gode arbeidsforhold for våre kollegaer. Vi har mye og ta tak i, men går inn i våre nye roller med optimisme og pågangsmot.

Vi har stor tro på at dette bytte vil gi mere fremgang i vårt arbeide, vi skal sammarbeide tett og ha hyppigere møter i klubbstyre.

Vi vil gjennom dette kunne fange opp hendelser på arbeidsplassen, før det sprer seg til mange arbeidstakere.

Tenker da på utfordringer bla. annet med lagleder tillegg, samsoving ect.

Oppfordrer også alle til og legge til facebook siden vår " safe i Beerenberg" hvor vi åpent kan diskutere saker og utfordringer på arbeidsplassen.

Diana Ramsvik Klubbleder SAFE i Beerenberg