Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Informasjon

27.08.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Jeg beklager om klubben har virket fraværende, men jeg lover dere at vi sover ikke. Det er ingen hemmelighet at vi har mistet Kenneth Jensen, omstendighetene rundt det er mer hemmelige. Faktumet er at vi sto en uke med "brukne armer og bein" Vi har kastet oss rundt, fått holdt styremøte i stavanger for alle tillitsvalgte, der vi vedtok og bruke eksterne konsulenter i lokale forhandlinger, samt at vi leier inn Kenneth Jensen til og gjøre ferdig de sakene han allerede har begynnt på. Vi har valgt nytt forhandlingsutvalgs medlem. Ivar Thorstensen blir sekretær i forhandlingsutvalget 2013.
Forhandlingsutvalget for SAFE i Beerenberg 2013
vil bli :
Diana Ramsvik - Klubbleder
Rasmus Sangolt - Nestleder
Ivar Thorstensen- Sekretær
samt 2 eksterne konsulenter

(vi vil komme tilbake med mere info om hvem eksterne konsulenter er første uke i sept)

Da vil vi også legge ut vårt utkast til ny særavtale, med ny lønnsmatrise.
Her er det fortsatt åpent for og komme med innspill.

Til alle dere som har savnet aktiviteten fra Kenneth og JP som klubbleder,
Så beklager jeg at jeg ikke har brukt like mye tid på og skrive på nettet.
Jeg har til ganske nylig vært vanlig tillitsvalgt og vant til og holde kortene tett til brystet.
Men jeg skal ta meg sammen ;) og gjøre så godt jeg kan !
Jeg vil holde dere løpende oppdatert gjennom lokale forhandlinger, dvs etter hvert klubbstyremøte og etter forhandlinger.
Det har og er svært mange personalsaker for siden, 
her er det behov for at klubben og de tillitsvalgte prioriterer enkelt medlemmer.
Vi har et mål om og kunne hjelpe enkelt medlemmer, så vell som massene.
Vi strekker oss også mot og klare og hjelpe dem som har falt ut av arbeidslivet grunnet sykdom.
Dette vil vi komme tilbake til i sammenheng med Håp om Bedring.

Det er trist og se at svært mange ryker i rus test på heliporten,
Dette er vanskelige saker og komme rundt, når vi klarer det er det med fullt akan opplegg.
Vi må be dere alle om og være svært forsiktige med alkohol i dagene før utreise,
Blir dere bedt om og ta en "ekstratur", si heller nei om du var på fest i går.
Det er ikke verdt og miste jobben, for med den mister man kontakten med gode venner / kollegaer.

Diana Ramsvik 
Klubbleder safe i beerenberg