Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Informasjon vedrørende aksjon!

12.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Vi har gjenntatte ganger blitt lovet en lønnsmatrise, men den har ikke kommet.

 

Jeg har forklart for bedriften at et tilbud i prosent form, 
ikke vil tydeliggjøre for medlemmene hva de blir tilbudt i lønn.

Dette sier bedriften pr tlf at dem har forståelse for,
og på 3'e tlf samtale i dag 12.11.13 fikk jeg lovnad om at tilbud
fra bedriften i form av en lønnsmatrise skulle være meg i hende før kl
14.00 i dag (12.11.13)

Da er det dessverre engang sånn at det eneste vi har skriftlig fra
bedriften er protokoll fra møte 15. Okt

Her kommer det frem at bedriften tilbyr 1,5 %,
og at at bedriften i etterkant av møte vil sende skriftlig tilbud.Vedlegg:

Lønnsmatrise (vårt krav)
Garantert fortjeneste


Mvh


Safeklubben I Beerenberg