Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Fullmakt

19.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vi får trekkliste fra bedriften for de som blir trukket grunnet aksjon. For å kompensere dere trenger vi deres fullmakt til å ha innsyn i deres trekk ifob med aksjonen 2013. Skriv denne ut og scan inn for å sende tilbake til klubben på mail. For de det er et problem for å ikke føler seg kompatibel til dette, oppfordres det til å ringe klubben for å komme til en løsning. Fullmakt på mail sendes: safeklubben.beerenberg@gmail.com For å kontakte klubben pr tlf ring: 908 55 658
FULLMAKT

Jeg gir herved min fullmakt til at SAFE klubben i Beerenberg skal ha innsyn i mine trekk ifob med aksjonen 2013

Her gis SAFE klubben tilgang til all info dem trenger for og kompansere mine trekk.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ansatt nr Navn
Mvh

Safeklubben i beerenberg