Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Temporeduksjon Kaefer, Bilfinger & Beerenberg

19.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Litt om dagsing og kontaktinformasjon til de forskjellige klubb lederene.

Temporeduksjon Kaefer, Bilfinger & Beerenberg


  • SAFE-medlemmer i de tre ISO-bedriftene Bilfinger, Beerenberg og Kaefer har nå iverksatt temporeduksjoner i kampen for å få en anstendig lønn.
  • En temporeduksjon som er en lovlig aksjon, innebærer at man går ned i arbeidstempo, slik at man bare utfører 45% av normal arbeidsinnsats, og mottar kun 45% timelønn.
  • Denne temporeduksjonen (dagsing) foregår både onshore og offshore blant  SAFEs medlemmer i disse bedriftene.
  • Temporedusjonen er iverksatt og gjennomføres i regi av hver enkelt klubb.
  • De som aksjonerer fortjener oppmuntring til å stå på, støtteerklæringer fra klubber og generell oppbacking fra oss alle!
  • Vær med å bidra til å holde trøkket oppe i denne lønnskampen.

Ved spørsmål/behov ta kontakt med:

Kaefer:          Klubbleder Jens Hermansson tlf. 0046 704812825, e-post: jenshermansson@hotmail.com

Bilfinger:       Klubbleder Lillian Bratholmen tlf. 957 63 403, e-post: lbratho@online.no

Beerenberg: Klubbleder Diana Ramsvik tlf. 908 55 658, e-post: safeklubben.beerenberg@gmail.com