Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Løpemelding 2

21.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
ISO-arbeidere i lønnskamp: - Nok er nok !ISO-arbeidere i lønnskamp: - Nok er nok !

 

 

ISO-arbeidere i SAFE aksjonerer nå for en anstendig lønn. ISO-fagene har de tyngste, mest belastende jobbene i oljeindustrien. De jobber det lengste årsverket av alle, har de mest usikre jobbforholdene gjennom fravær av virksomhetsoverdragelse ved kontraktsoverføringer, og de er mer enn andre utsatt for spekulativ innleie og sosial dumping. Bransjen benytter seg i stadig større grad av kyniske vikarbyråer som ikke ville tåle en full konfrontasjon med lovverket.

 

Bedriftene behandler ansatte som ringevikarer, med null i kompensasjon når rotasjonen blir herjet med. De får dårlig kompensert ved utsatt hjemreise, ved stand-by på land, og for nattarbeid. De har ingen forsikring for tap av helsesertifikat offshore. Kombinasjonen jobb/ familieliv er vanskeligere enn for alle andre grupper.

 

Selv med alle disse ulempene får de en lønn under industriarbeiderlønn og langt under gjennomsnittlig oljearbeiderlønn!

 

Det er et sprang på rundt 100 kroner i timen opp til de fleste sammenlignbare yrkesgruppene i oljeindustrien!

 

Bedriftene tilbyr nå en lønn som for noen ISO-grupper ligger under Industrioverenskomstens minstenivå. Slikt er ikke bare urettferdig og useriøst; det er også farlig med tanke på stabiliteten i norsk oljeindustri. Lederne i ISO-bedriftene har ved flere anledninger sagt at arbeiderne bør få bedre betalt. Likevel tilbyr de ikke engang vekslepenger.  Vi aksjonerer for å bedre rekrutteringen til bransjen, for mer rettferdig fordeling av overskuddet og for å kunne holde på fagfolkene og styrke produktiviteten i bedriftene.

 

Bedriftene prøver å svekke kampen vår. De prøver å spre rykter om at kampånden er lav (Kaefer). De prøver seg med ulovlige lønnstrekk (Beerenberg). De omdisponerer personell for å vri seg unna effektene av aksjonen (Bilfinger). Dette bare styrker vår kampvilje !!!


Ledelsen i flere bedrifter prøver å sette arbeidslederne opp mot oss. Men arbeidslederne har en klar egeninteresse av vår lønnskamp. Det er utenkelig at ikke lederne får et tillegg på toppen av det vi får. Dessverre er det noen som har latt seg bruke. Neste gang det skjer vil vi ha melding straks – for å gi klar beskjed om at det ikke vil bli tolerert!

 

Fellesforbundet og Lederne må komme ned fra gjerdet og bli med på denne rettferdige kampen. Særlig beklagelig er det at LO ennå ikke har lagt skikkelig tyngde bak en lønnskamp som ingen med samvittigheten i behold kan unngå å støtte. Vi ønsker dere ved vår side, skulder ved skulder for rettferdighet. Slik bedriftene prøver å herje med oss, må vi være flest mulig bak kravene.

 

Vi vet at våre forbundsfeller i samme bransje vil støtte oss. Det gir oss trygghet på veien. Denne kampen er kanskje ikke over i morgen. Ikke gi etter for kynisk press fra bedriftene, men støtt dine kollegaer fullt ut!