Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Fullmakt 2

21.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Denne fullmakten skal brukes for at safeklubben i beerenberg kan gjøre alle rettslige skritt for å oppnå rettferdighet ang. deres lønnstrekk. Skriv ut, scann inn og send i retur til klubben på mail: safeklubben.beerenberg@gmail.com, eller kontakt klubben på tlf for en løsning dersom dette skulle være ett problem. Mvh Safeklubben i beerenberg
Fullmakt

Jeg gir herved safeklubben fullmakt til og gjøre alle rettslige skritt for og oppnå rettferdighet for meg ang mine lønnstrekk..............................................................................
   Dato.                    Navn.                      Ansattnr