Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Økonomiske ulemper for medlemmer!

21.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Nå når aksjonen pågår å dere blir trukket i lønn pga aksjon, vil dette kunne medøre økonomiske ulemper for noen av dere. Vi vil da at dere tar med dere skriv som ligger under til bankene deres for å få betalingsfrihet/utsettelse av disse lånene. De fleste banker vil være behjelplig med dette.


ISO-bransjen har gått ut i en gå sakte aksjon/temporedusert arbeid, noe som vil si at de jobber 45%, og får da også bare 45% lønn.

 

I dette tilfellet vil medlemmer i SAFEklubben i Beerenberg bli trukket 55% i lønn i november og kanskje desember.

 

Dette kan medføre visse økonomiske ulemper for de enkelte medlemmer da de har lån.

Vi i SAFEklubben i beerenberg ønsker da at disse medlemmene kan få betalingsfri måned/utsettelse av lån under denne aksjonen.

 

Dette er ikke avsluttelse av arbeidsforhold eller nedsettelse i lønn men en midlertidig aksjon.

 

På forhånd takk.

 

 

 

Mvh

 

SAFEklubben i Beerenberg