Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Kaffepause!

21.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vi har i dag 21.11.13 hatt en kjempefin hendelse på en installasjon i nordsjøen som må beundres og takkes for. Aksjonen vår blir mer synlig å vi får støtte fra mange.

ESS var i dag så snille å var ute med god å varm kaffe til medlemmene våre som dagser. 

Dette settes stor pris på blant medlemmene og fra oss i SAFEklubben i Beerenberg. 

Moralen og viljen til medlemmene går rett til himmels når de merker at de får en klapp på skulderen, og vet at det er andre som stiller opp på denne måte.Her ser vi de snille forplejningsarbeiderene er ute med god å varm kaffe. 

 

 

 

Stemningen er på topp blant medlemmene våre som er i aksjon, varm å god kaffe i koppen og stor kampvilje for rettferdighet.


Jeg vil sende en stor takk til alle i ESS, og til SAFEklubben i ESS for all den støtte vi har fått.

Det blir satt stor pris på fra alle medlemmer i SAFEklubben i Beerenberg.


Mvh


SAFEklubben i Beerenberg