Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

ISO-aksjonene rammer effektivt

22.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er løpemelding nr 3.

 

 

ISO-aksjonene rammer effektivt

 

Temporeduksjonen blant 1.400 ISO-arbeidere i Beerenberg, Kaefer, og Bilfinger for en anstendig lønn rammer bedriftene. At bedriftene med sine uttalelser i media prøver å nedtone virkningene er en del av spillet. Aksjonene påvirker framdriften i prosjekter både offshore og på landanleggene, der de største er Ekofisk, Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Sleipner og Troll.

Bakgrunnen for konflikten er ISO-bedriftenes motvilje mot å gi sine ansatte en anstendig lønn. En fagarbeider i ISO-fagene i oljeindustrien har en minstelønn på 174 kroner i timen, mens en fagarbeider i landindustrien (verkstedoverenskomsten) hadde en snittlønn på 200 kroner i timen.

Sammenlignet med kolleger ansatt hos operatører, oljeservice eller forpleining offshore, blir ISO-arbeiderenes lønn enda mer urettferdig. For eksempel har en faglært kokk minstelønn på 314 kroner i timen, mot ISO-arbeiderens 174 kroner i timen. Minstelønnen for en ufaglært ISO-arbeider er 148 kroner i timen.

Temporeduksjon betyr at du arbeider 45% av normalen, og at du skal ha betalt 45% lønn. Men du opprettholder alle tillegg! Verkstedoverenskomsten 5.2.5: "Oppnås ikke enighet om satsene i et lønnssystem, og avtalen er sagt opp i henhold til VO - del 524, betales den enkelte arbeidstaker 45% av sin gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusiv alle tillegg i sist kjente kvartal. Det forutsettes tilsvarende arbidsytelse"

Spørsmålet om lokale/tekniske tillegg skal reduseres med 55% ble også behandlet i en dom i Abeidsretten i 2005. I dommen ble det fastslått at tillegg skal utbetales ubeskåret. "