Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Løpemelding 4

03.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her Kommer løpemelding nr 4.

 

 

Aksjonen virker – stå sammen!

 

Temporeduksjonen i Kaefer, Beerenberg og Bilfinger pågår nå på andre uke. Aksjonene rammer effektivt, og virkningene blir stadig mer merkbare i de enkelte prosjektene. Aksjonene påvirker framdriften i  prosjekter både offshore og på landanleggene.

SAFE - klubben opplever at medlemmene slutter opp om aksjonen, og at stå på-viljen er sterk og voksende for å få et lønnsløft.  Dette samholdet er vårt viktigste våpen i kampen vi nå står oppi.  Det er en krevende situasjon for alle, men det er bedriften som har satt både seg og oss i den. Derfor er det også arbeidsgiveren som har nøkkelen til løsningen.

Bakgrunnen for konflikten  er jo bedriftens motvilje mot å gi sine ansatte en anstendig lønn. En fagarbeider i ISO-fagene  i oljeindustrien har en minstelønn på 174 kroner, mens en  fagarbeider i landindustrien (Verkstedoverenskomsten)  hadde en snittlønn på  200 kroner i timen.

SAFE -klubben opplever å få mye sympati og støtte fra resten av fagbevegelsen, fra YS-lederen og ned til søsterklubber i SAFE. Det gir oss pågangsmot og forsterket kampvilje.

Nå gjelder det å stå sammen, gjøre hverandre gode og gi de som står fremst i kampen den støtte som de trenger. SAFE – klubben viser nå ovenfor bedriften at vi mener alvor.

SAFE – klubben er alltid villig til å sette oss ned til å føre reelle forhandlinger, om en lønnsutvikling som bringer oss nærmere det lønnsnivået sammenlignbare grupper lenge har hatt.