Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Redusert lønnsutbetaling!

05.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Beerenberg skrev den 19.11.13 om lønnsreduksjon for berørt personell ang dagsingen.

 

 

Berørt personell i «dagsingen» vil motta redusert lønnsutbetaling i november.

Redusert lønnsutbetaling

 Safeklubben har iverksatt «dagsing» (temponedsettelse) i forbindelse med årets lønnsforhandlinger, jf. Verkstedsoverenskomstens regler. Aksjonen ble iverksatt fra lørdag 16. november og omfatter alle ansatte som er medlem i Safe. Som konsekvens av aksjonen, skal bedriften redusere lønnsutbetalingen til 45 % i aksjonsperioden. Berørt personell vil derfor motta redusert lønnsutbetaling i november.

 Dersom bedriften skulle ha foretatt uriktig trekk, vil dette bli korrigert. Ansatte med medlemskap i Safe bes for øvrig kontakte Safeklubben for ytterligere spørsmål eller avklaringer i denne forbindelse.

 

 

Når vi leser dette så vil SAFEklubben tolke det dit hen at bedriften skulle trekke personell som var på jobb ( i nordsjøen/på landanlegg) når dagsingen startet. I stedet så har de trukket alle safe i beerenbergs medlemmer på november lønn selvom de selv skriver at det kun er berørt personell som skal trekkes.

De skriver også at dersom bedriften skal ha foretatt uriktig trekk ville det bli korrigert. Dette ga SAFEklubben i Beerenberg bedriften en frist på til fredag 29.11.13         Det betyr at de ikke har følgt verken frist eller info de selv har lagt ut.

Når det gjelder tillegg så skal alt av tillegg utbetales. Temporeduksjon betyr at du arbeider 45% av normalen, og at du skal ha 45% lønn. Men du oprettholder alle tillegg! Verkstedsoverenskomsten 5.2.5:"Oppnås ikke enighet om satsene i et lønnssystem, og avtalen er sagt opp i henhold til VO-del 524, betales den enkelte arbeidstaker 45% av sin gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusiv alle tillegg  i sist kjente kvartal. 

spørsmålet om lokale/tekniske tillegg skal reduseres med 55% ble også behandlet i en dom fra arbeisdsretten  i 2005.

i dommen ble det fastslått at alle tillegg skal ubetales ubeskåret.