Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Møte 06.12.13

07.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Safeklubben meddelte Bedriften 08.41 at forhandlingsutvalget var forhindret til å komme til videomøte på kårstø kl 10.00. Og at vi forventet at vi alikevell kunne forhandle via tlf, skype eller andre teknologiske hjelpemidler. Forhandlingsutvalget startet opp skypemøte kl 09.00 og hadde et formøte, inntil Bedriften v/Trygve Dahle tok kontakt kl 09.49. Tlf kontakten var av og på frem til kl 15.27

 

 

Bedriften ønsket ikke og oversende noen tall skriftlig, og vi ønsket da og gå gjennom tekst i særavtalen.
Her vil ville vi først finne ut av de tingene vi kan være enige om,
Hva vi er middels uenige om 
Og hvor vi står veldig langt ifra hverandre.
Vi fikk satt opp en felles liste med punkter og gjennomgå, og rekkefølge på disse.
Vi ser for første gang fremgang i forhandlingene, og vi har avtalt og møtes på mandag morgen face to face på kårstø, der blir vi sittende til statoil kaster oss ut. (vi håper og nå en enighet om et nytt tilbud som kan sendes ut før midnatt)

Vi har hatt utfordringer i dag ift at 2/3 i forhandlingsutvalget har utreiser til offshore i løpet av helgen.
Det har vært svært vanskelig og få en bekreftelse skriftlig på at disse blir flyttet, eller at dem det gjelder ikke får konsekvenser for og ikke ha stillt til avtalt tid på heliporten.
Dette har foreløpig ikke løst seg.

Diana Ramsvik 
Klubbleder SAFE i Beerenberg