Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Løpemelding 5-ISO

07.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er løpemelding nr 5!!

 

 

 

Godt inni den tredje uken med temporeduksjon er signalene fra de ulike installasjonene og anleggene at lønnskampen vår merkes stadig mer. Selv om det er en krevende situasjon å være i for alle, er det viktigste nå at vår lønnskamp får direkte følger for mange prosjekter – og viser hvor kritisk viktig ISO-arbeiderne er for norsk oljeproduksjon.

Bedriften vår har nylig blitt tildelt nye kontrakter, noe også de andre ISO- bedriftene der det er temporeduksjoner har fått. I sum er det bare den siste uken tildelt kontrakter for flere milliarder kroner i ISO-bransjen.

Se her: http://offshore.no/sak/60275_12_milliarder_paa_n_uke

Dette er et signal om at bransjen har gode framtidsutsikter. Dette må selvsagt også gjenspeiles i bedriftenes vilje til å lønne sine ansatte rettferdig. Vi vil ha vår del av verdiene vi er med på å skape Det er nemlig vår kunnskap og arbeidsinnsats bedriftene selger, og da skulle det bare mangle at de betaler oss anstendig!

Vi får stadig oppmuntrende støtteerklæringer, og også pengestøtte , fra kolleger i andre klubber. De står bak oss i denne kampen, og det gir både oppmuntring og styrke.

Mens vi venter på at bedriften skal bruke sunn fornuft, fortsetter vi aksjonen med uforminsket styrke!