Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Nytt møte!!

10.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Vi skal i nytt med med bedriften i dag 10.12.13 kl 13.30 Forhandlingsutvalget stiller på kårstø.

 

 

Vi håper at bedriften vil komme med tilbud som viser respekt for arbeiderene, og som gjenspeiler den fremdrift bedriften har hatt i senere år å kommende suksess i årene fremover.


Mvh


SAFEklubben I Beerenberg