Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forhold dere til info fra klubben!!

11.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Det lures og trikses med "sikkerhets arbeid"

 


Med Sikkerhetsarbeid menes - fare for liv og helse-

Resjekk av stillas for eksempel er IKKE sikkerhetsarbeid, disse stillasene kan tas ut av bruk til de er klar.

Sikkerhetsarbeid er ikke fare for tap av penger!

IKKE FORHOLD DERE TIL FRITAK FOR DAGSING MED MINDRE DISP KOMMER FRA KLUBBEN