Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

BB mener sykemeldte JUGER.

17.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er skriv tatt ut fra Bergens Avis. De får vist frem personalpolitikken til beerenberg. Det er skremmende hvordan beerenberg behandler sine ansatte. Link til artikkelen på Bergens Avis ligger rett over overskriften til artikkelen.

http://www.ba.no/nyheter/article7047266.ece

Mener ansatte bløffer om sykdom

 

BA omtalte i helgen den voldsomme arbeidskonflikten som pågår i Nordsjøen.

1400 ansatte hos oljeservicefirmaene Beerenberg, Kaefer og Bilfinger har i fire uker «dagset» som følge av at de ikke har fått gjennom sine lønnskrav.

Dagsing er en «gå-sakte»-aksjon, halve arbeidsdagen gjør de ansatte minst mulig. Aksjonen er lovlig.

SLETTET MELDING

Før helgen lå det en melding på fagforeningen Safe sine nettsider, der det blant annet ble hevdet at Beerenberg også ville underkjenne de sykemeldtes sykemeldinger, slik at de ikke fikk utbetalt sykepenger den 20. desember. Fire dager før jul.

Denne meldingen ble slettet etter at BA begynte å stille spørsmål ved innholdet i meldingen til Beerenberg.

BA har vært i kontakt med flere ansatte i det bergensbaserte oljeservicefirmaet. En av dem er sykemeldt. Vedkommende er livredd for å bli identifisert av arbeidsgiveren sin, men har likevel sendt oss kopi av et brev som Beerenberg har sendt til Nav.

I brevet går det frem at Beerenberg «ser en klar sammenheng mellom mottatt sykemelding og den aksjonen som nå pågår hvor den ansatte får redusert lønn».

DROPPER SYKEPENGENE

Beerenberg mener at det medisinske grunnlaget for sykemeldingen er uriktig, og at problemer på arbeidsplassen ikke gir rett til sykepenger.

Derfor, skriver de til Nav, har de ikke betalt sykepenger for perioden.

Konflikten dreier seg om lønns- og arbeidsvilkår.

Som «nordsjøens jordbærplukkere» tjener mange av de ansatte i de såkalte ISO-fagene langt mindre enn det folk med tilsvarende utdanning gjør om bord plattformene.

– RYSTET

Den ansatte, som er sykemeldt for muskel- og skjelettplager, er rystet over brevet.

–Hvordan en bedrift kan overprøve en leges avgjørelse, uten å engang snakke med meg, det forstår jeg ikke. De skriver også at «dagsingen» er en uønsket arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker, hvilket er helt feil. Jeg støtter denne aksjonen, og skulle mye heller vært på jobb enn å gå sykemeldt hjemme. Dette er skittent, usmakelig og ekstremt kynisk spill, sier arbeidstakeren.

Leder av fagorganisasjonen Safe, Hilde-Marit-Rysst, har ikke sett et lignende brev før.

–Det er veldig spesielt at en bedrift setter seg over en leges mangeårige utdannelse. Jeg synes det er ekstremt spesielt at Beerenberg tar sjansen på å sette seg over helsevesenet.

– SKAL GJELDE FLERE

Ifølge den slettede meldingen på Safe sine nettsteder går det frem at dette skal gjelde alle sykemeldte i Beerenberg. BA har kopi av denne meldingen.

–Dersom dette er en generell reaksjon, blander Beerenberg seg inn i en lovlig aksjon på en svært utidig måte. Det er sånn i arbeidslivet at man skal leve sammen etter en konflikt også, så de burde kanskje sette seg til forhandlingsbordet og finne en løsning, sier Rysst.

Det er tariffansvarlig i Beerenberg Ole Frode Nordstrønen som har sendt ut brevet fra Beerenberg til NAV.

Han vil ikke kommentere hvor mange slike brev han har sendt ut.

–Jeg kan ikke uttale meg om dette. Du får snakke med informasjonssjef Ole Klemsdal, sier Nordstrønen.

Heller ikke Klemsdal vil si hvor mange slike brev som er sendt ut. Han vil heller ikke kommentere den ansatte eller Ryssts uttalelser.

–Men er det å benekte at ansatte er syke en grei måte å forholde seg til konflikten om lønns- og arbeidsvilkår på?

–Vi oppfatter at vi til enhver tid følger arbeidsmiljøloven og spillereglene som regulerer forholdene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Utover det, har jeg ingen tilføyelser, sier Klemsdal.