Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Politi anmeldelse!

19.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei Alle. Som dere sikkert har fått med dere, så har Beerenberg gjort en kollektiv avstraffelse av alle safe medlemmer ved lønnstrekket den 20.november. Og Beerenberg har selv informert Safe klubben, at de vil fortsette den kollektive lønns avstraffelse på lønnen den 20.desember.

 


Dette har Beerenberg gjort selv om safe klubben har informert ved flere anledninger, at et generelt trekk ikke er lovlig ved en tempo aksjon «dagsing». Dette har ikke forhindret Beerenberg.  Klubben er av den oppfatning at det generell trekk er ulovlig etter både straffe loven og arbeidsmiljø loven.

Safe klubben har derfor etter ønske fra opp imot 200 medlemmer tatt kontakt til Advokat Bent Endresen ved EBT Endresen, Brygfjeld Torall advokat firma, og fått advokat til og se på saken og gi en juridisk vurdering av det generell trekk Beerenberg har gjennomført.

Konklusjonen fra Advokat Bent Endresen var klar. Dette var etter hans oppfatning et brud på både straffe loven og arbeidsmiljøloven.

Torsdag den 18.desember 2013 oversendte Bent Endresen en politi anmeldelse av Beerenberg for overtredelse av straffe loven og arbeidsmiljøloven.

I politi anmeldelsen blir politiet i Hordaland bedt om og etterforske saken. Etterforskingen må avklare hvem som er ansvarlig for beslutningen av det kollektive trekk og igangsette en passe straff for denne person. Der må og vurderes foretaks-straff av Beerenberg.

Selve saken skal ses på med stor alvorlighet. Det straffbare er og anse som særdeles grovt, da det er bevist og gjort forsettlig. De ansvarlige må straffes.

Det er både straffelov bestemmelsen og arbeidsmiljøloven som er brutt i denne sammenheng, straffe bestemmelsen har en vesentlig lavere straff end arbeidsmiljøloven og  at skyldkravet etter arbeidsmiljøloven er uaktsomhet – som her åpenbart forelegger.

Høyesterett har uttalt, at i så grove saker må arbeidsmiljøloven strengere straff legges til grunn.

 

Safe klubben synes det er svært uheldig at Beerenberg oppfører seg på en slik måte at egne ansatte må gå til politi anmeldelse av sin egen bedrift. Dette er en lovlig aksjon, det er derfor svært svært uheldig at Beerenberg tyr til ulovligheter for og legge press på klubben. Klubben oppfordrer Beerenberg til og følge loven. Klubben vil også minne Beerenberg på, de høye etisk regler som er ufravikelige i Beerenberg. Klubben forventer at Beerenberg etterlever de, over for de personer som har påført Beerenberg omdømme og kanskje økonomiske tap.

Skal Beerenberg ha noen respekt fra arbeiderne, då må de etterleve de etiske regler de legger til grunn for arbeiderne. Det vil være svært svært uheldig hvis Beerenberg sender et signal til arbeiderne at Ledelsen i Beerenberg ikke er underlagt de strenge etisk regler å kan gjøre hva de vil uten at det vil få noen form for følger.