Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

SYKEMELDTE I SAFE I BEERENBERG

19.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle SAFEére i Beerenberg Her er litt info til dere som er sykemeldte.

 

Til alle sykemeldt, dere må også få sykemelding for avspaseringsperioden.

 

Da Beerenberg underkjenner deres sykemelding må dere dra til deres lokale NAV kontor for å opprette sak ang. deres sykemelding som er underkjent.

 

Saken deres skal da sendes til NAV forvaltning før NAV lokalt innhenter journal.

 

NAV lokalt vurdere da sykemeldingen med rådgivende lege før de da godkjenner, eller ikke.

Ved en godkjennelse så utbetaler NAV forvaltning pengene for sykemeldingen.

 

Nedenfor er hentet ut fra NAV sine hjemme sider.

 

·      Dersom den ansatte mener beslutningen ikke er rett, må vedkommende selv henvende seg til NAV kontoret og be om en vurdering fra dem. Det hender NAV kommer til en annen konklusjon enn arbeidsgiver, og vil i så fall utbetale sykepengene og kreve refusjon fra arbeidsgiver (Jfr. Folketrygdloven § 8-22). NAV sin konklusjon kan bero på at de har tilgang til andre opplysninger enn arbeidsgiver, noe som kan påvirke avgjørelsen.

 

·       Før arbeidsgiver tar sin beslutning gjelder det her at den ansatte har rett til å uttale seg om saken. Vi er igjen tilbake til dialogen mellom leder og ansatt.

 

I tillegg til saken som innleveres til nav så må dere legge til vedlegg:

Vedlegg 1: søker nav om utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden: referer brev fra bedriften og artikkel i BA


Vedlegg 2: ved sykemelding utover arbeidsgiver perioden be  NAV om og utbetale direkte til deg, pga BBC har trekkt sykemeldte: referer media og klubben.