Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ang. Opptelling av stemmer

08.01.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er litt info om opptelling av stemmer og diverse!

 

 

Vi vil sende henvendelse til safe sentralt om at vi tilbyr de til å ha innsyn under opptelling av stemmer, vedrørende avstemming av siste tilbud fra bedriften under de lokale forhandlingene.

Vi har også sendt henvendelse til bedriften om at vi ønsker å forhandle videre på særavtalen i påvente av opptelling av stemmer fredag 10.01.14
Vi ønsker også at bedriften dokumenterer at deres tilbud er innenfor garantert fortjeneste.

SAFEklubben var 7-8 Januar i ISO-tariffkonferanse med klubbene fra de forskjellige ISO bedriftene.
De hadde et godt møte hvor mye ble diskutert, også hvordan de vil forholde seg videre til avtalen vi er på (industrioverenskomsten).


Mvh


SAFEklubben i Beerenberg