Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Utbetaling av kompesasjon!!

14.01.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Vi har snakket litt om utbetaling av kompensasjon etter dagsing. Det har blitt litt missledende informasjon ang. dette.

 

 

I stedet for å å sende inn antall timer, så skal du sende inn kopi av ditt mobiliseringsbrev. Du må laste ned vedlagt mobiliseringsbrev sendt fra bedriften til deres mail, og videresende dette til vår kasserer.

På den måten så kan klubben se hvor mange dager dere har vært på jobb under dagsingen.

Vi ønsker også at de som har mulighet til å sende inn kopi av lønns slipp, gjør det også.
Dette for å se hvor mye dere har blitt trukket.

Frist for dette er 19.01.14 kl.23.59. Alle som sender inn etter dette kan risikere at klubbkassen er tømt.

Vi ber om forståelse for at dette vil bli en massiv jobb for vår kasserer, og at ikke alle kan bli betalt på samme dag.


Informasjonen sendes direkte til kasserer på mail:


tomek1980@hotmail.com


Ang det ulovlige lønnstrekket så er det beerenberg selv som må ta ansvar for dette.
Det er ikke noe nytt om denne saken.


Mvh


SAFEklubben i Beerenberg