Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

ÅRSMØTE!

04.03.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. SAFEklubben i Beerenberg vil avholde årsmøte i Stavanger den 19 - 20 mars 2014. Medlemmer som vil stille er også hjertlig velkommen.


SAFEklubben i Beerenberg skal avholde årsmøte i Stavanger den 19 - 20 mars 2014.
Alle medlemer er også hjertlige velkommen.

For medlemmer som ønsker å stille på årsmøtet, så dekker klubben rimligste reisevei og hotel.
De må selv bestille billetter som fly,båt,tog selv.

Klubben bestiller hotell.

Påmeldingsfrist vil være 14.03.14

Ta kontakt med klubben for å melde dere på.

Agenda Dag 1:

Gjennomgang Agenda

Presentasjon

Forhandlingsutvalget gjennomgang forhandlinger 2013

Mail korrespondanse
Trusler
Organisatoriskemøter
Støtten fra andre safeklubber
Heliporten
Klubbstyremøter-Rådgivere-Lojalitet
Politianmeldelse og tvistesaker
Trekk i lønn- tilbakebetalinger- nye trekk
Utbetalinger av klubbkassen
Søkt inn nye midler til og avholde møter
Safeklubben står rustet til nye kamper

Lunch

Drøfting av forhandlingene 2013

Kaffepause

Veien videre og sentrale forhandlinger

Nye tillitsvalgte

Agenda Dag 2:

Gjengangsaker:
-Nyansatte- trekk i ferie uten lønn
-Sykemelte får ikke den sykelønnen de har krav på
-Sykemeldte trues med oppsigelsemøter, før oppsigelsevernet på 1 år er over
-Utfordringer med og få tilbakebetalt etter kontant utlegg- reiseregninger & kiropraktor
-trekk i lønn som ikke er signert av arbeideren.
-Lagring av info, som ikke er i tråd med datalagringsloven

Prioriteringer for 2014

Lunch

Valg:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Datatillitsvalgt
Innleieansvarlig
Bu rep (2stk)
Amu rep
SAFEUNG rep
AKAN rep

Håp om bedring:
Hva kan vi gjøre for våre kjemikalieskadde kollegaer?