Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ang. Utbetalingen av Klubbkassen etter aksjon!

04.03.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er noen svar på noe kanskje flere lurer på ang. utbetaling av "tap" etter aksjonen. Også litt om trekk for dagsing på februar lønn.Det ble under aksjonen bestem at klubben ville dele hele klubbkassen på alle medlemmene.
Klubbkassen ble da fordelt likt på alle medlemmene.

Noen medlemmer valgte å gi fra seg sin del til et annet medlem.
Dette ble gjort da det var medlemmer som var mer berørt av aksjonen en andre.
Det er derfor noen medlemmer som har fått dobbelt utbetalt.


SAFEklubben´s medlemmer ble på februar lønn trukket ett eller to beløp for dagsing.
Bedriften hevder at de har trukket for lite fra safeklubben´s medlemmer.
De har derfor besluttet å trekke fra tillegget for forkortet arbeidstid.


Dette mener SAFEklubben er ulovlig.
Denne saken er under behandling hos safe sentralt.
Klubben vil komme tilbake til dette når saken er behandlet.

 

MVH


SAFEklubben i Beerenberg