Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ang. Gjeldene lønnsavtale!

06.03.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
HEI ALLE. Det har ikke vært lett for oss og uttale oss om resultat etter forhandlingene. Først og fremst fordi avtalen ble underskrevet av Kjell Morten Aune fra Parat.

 


Det ble understreket av Safeklubben i Beerenberg at tilbudet bedriften ga i organisatorisk møte i Stavanger 21 des-13,
Innebar at alle tillegg i særavtalen skulle øke med 2,4 % som var bedriftens sammlede tilbud.

Det ble også understreket at det kun var levert tilbud på vanlig opperatør matrise,
Safeklubben i Beerenberg også hadde levert krav ift decom matrise og en full særavtale som også tok for seg viktige punkter som ikke nødvendigvis 
ville øke kostnader for bedriften .

Parats representant underskrev avtale med Beerenberg uten og ha tatt dette i betraktning, og uten og ha sikkret seg at bedriften tilbud ikke er tariff stridig.

Verken klubben eller organisatoriske parter fikk noen gang se ansenitetslistene for opperatører i Beerenberg.
Disse er avgjørende for og gjennomgå de forskjellige lønnsgruppene ift garantertfortjeneste.

Klubben kan med sikkerhet si at hjelpearbeider satsen er under garantertfortjeneste da denne er på 148,28 i 3 kvartal 2013
Beeerenberg og parat har blitt enige om og betale 148,00

Klubben ser også med stor skepsis på at en kan bli gående som hjelpearbeider på ubestemt tid, uten og stige i lønn på grunnlag av språk.

HVA INNEBÆRER DETTE I PRAKSIS:

Lønnsmatrisen for operatører som var ute på avstemmning, blir gjordt gjeldene ( selv om medlemmenes flertall stemmte NEI)

Lønnsmatrise for decom må gjennomgående heves med 2,4 %

Samtlige Tillegg i særavtalen må heves 2,4%

Særavtalens tekst forblir uendret.

Beerenbergs tillbud innebar tilbake betaling til 01.09.13


Klubben sitter ikke med noen undertegnet avtale, men jobber for og få undertegnet materiale fra bbc som kan sendes ut pr post.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til  og komme på årsmøte 19.-20 mars. I Stavanger
Der vi vil gjennomgå forhandlingene fra a – å

Mvh Diana Ramsvik
Klubbleder 
SAFE i Beerenberg