Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Plassoppsigelse!

26.03.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Det ble sendt plassoppsigelse for medlemmer den 18.mars for Beerenberg Corp. AS, og de andre ISO bedriftene.

 

 

Dette betyr at tariffavtalen er sagt opp.

Alle medlemmer kan da i henhold til SAFE sine vedtekter punkt 2.5 ikke melde seg ut av SAFE etter plassoppsigelsen er sendt.

"2.5 Foreninger/klubber og medlemmer kan ikke melde seg ut under konflikt i det
aktuelle tariffområdet etter at varsel om plassoppsigelse er gitt."


Dette vil vedvare også under en eventuellt konflikt, og frem til enighet om ny tariffavtale er oppnådd.

 

Det blir mekling hos Riksmekleren med start 31. mars. Meklingsfristen utløper 1. april klokken 24.00Mvh

SAFEklubben I Beerenberg