Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Mekling på overtid

02.04.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
02.04.14 av Kjell Terje Skrunes Meklingen i Frontfaget (ISO-oppgjøret) fortsetter på overtid. I følge riksmekler Nils Dalseide onsdag formiddag gjenstår fortsatt noen timers mekling før man har en avklaring om enighet eller konflikt. Ca 1.500 SAFE-organiserte er berørt.