Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Referat Klubbstyremøtet 08.05.14

15.05.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Til stede : Diana Ramsvik, Ivar Thorstensen, Richard Tollefsen, Tomasz Czerniachowicz, Rasmus Sangolt Kl. 20.00 - 22.00

 

Godkjenning møte innkalling:

Valg av møte leder: Diana Ramsvik

Valg av referent: Ivar Thorstensen

 

Saker med bedriften

1)Tvisteprotokoll tilsendt bedriften, om klubbens mailadresse.
Svar på denne.

 

2)Krav om forhandlingsmøte

Svar:

Jeg viser til henvendelsen nedenfor vedrørende krav om møte.

Vi har i dag fått avklart at Safe har stemt ja til Riksmeklerens forslag til ny tariffavtale. Bedriften imøteser Safeklubbens krav om møte. Vi antar at Safeklubben ønsker hele arbeidsutvalget tilstede, og vil tilrettelegge for møte etter Thorstensen sin hjemreise 26. mai.

Vi imøteser Safeklubbens eventuelle innspill til møtetidspunkt.

Forhanligutvalget møter i stavanger den 28 mai kl 10.00 til samtale.

Sendt bedriften ønske om møte 02.juni. kl 10.00Klubbens innspill til agenda:


a) Lokale forhandlinger, klubben ønsker underskrevet lønnsmatrise

b) enighet om at 2,3% økning lønn, også gjøres gjeldene for decom

c) tidspunkt for tilbakebetaling, lønnsoppgjør fra september lønnsoppgjøret  2013/2014

d) 2-4 rotasjonen trariffoppgjøret, hvordan implementeres dette på best mulig måte.

e) 75 ører økning grunnlønn

f) Implementering av garantert fortjense av 01.04.14

g) økning av nordsjø tilegget 

Forslag: 8 timer overtid pr. tur, og få dette som innarbeiding 16 timer per tur ganger 8 turer er totalt 128 timer.

4)Medlem til møte med Halvor ang ødelagte hender- muligens håp om bedring sak 15.05.14

5)Tillitsvalgt kurs: 9 nye tillitsvalgte fra Safeklubben i Beerenberg som skal på kurs.

 

 

ISO Seminar:

ISO Konferanse: 

7) Klubbleder mottatt oppsigelse og veien videre.

Klubben åpner for at  Diana kan bruke andre advokater hvis det trengs.

8) Medlemsmasse Safeklubben i Beerenberg. 484 medlemer ,690 mail adresser.
Datatillitsvalgt vil slette alle mailadresser for å oppdatere medlemslistene/mailadresser.

 

Mvh

SAFEklubben i Beerenberg