Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Referat 31.07.14

11.08.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

Klubbstyremøte 31.07.2014

Tilstedet: Diana-Rasmus-Ivar-Richard

 

Valg av referent:Ivar

Valg av møteleder: Diana

 

Agenda

 

1 ) eldfisk B sak

2 ) Motatt Protokoller fra møter mens Diana var på ferie.

3 ) Utbetaling for hotbed.

Sak på visund om utbetalig av hotbed, bedriften hevder at satser  er 500kr.

Dok.

Ny sats for kompensasjon for lugardeling

27. mar 2014 14:47

LO og NHO har forhandlet fram en ny sats for deling av enkeltlugar. Den nye satsen er regulert med 3,3 prosent og vil fra 1. april være 775 kroner per døgn. 

Justering av kompensasjon for lugardeling foretas årlig gjennom en forhandling mellom LO og NHO. Forbundssekretær Jørn Eggum i Fellesforbundet sier at det er viktig atklubber og avdelinger sørger for å få de nye satsene inn i sine avtaler.

Kompensasjon ved døgndeling av enkeltlugarer

- Avtalen gir ingen åpning for mer lugardeling, men vi er garantert kompensasjon (750,- per døgn) i de tilfeller det er tillatt med lugardeling, understreker Mongstad.

 

  ru  Begrunnelse for bruk av lugardeling og kompenserende tiltak skal gjennomgås med de berørte bedriftene og klubbene. (Hentet fra IE)

 

4 )arbeidsmiljø og helseplager Statfjord c

Fortsatt meldes de tom tørrhoste og forkjølelseslignende symptomer på personell som reiser ut til statfjord c.

Ventilasjonsanlegg debatt

5 )Moderne arbeidsliv og makten til fagforeningene.

Gjennomgang av avisinnlegg som ble sendt av frp ang makten til de sentrale fagforenigene som skulle bli mindre og den lokale klubben skulle ha mere ansvar. Dette er bekymringsverdig.

Vi støtter sentral gjennomgang av alle avtaler, dette for og sikre at ikke feil blir begått avtillitsvalgte som har den nødvendige kompetansen innen lovverk og jus.

6 )eventuelt:

innkjøp av ipad enstemig for innkjøp til safe klubben. Som I ettertid lånes ut  til Bjørn  som  skal bruke den i tillitsvalgt arbeid.
Vedl. Ang hotbed