Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Årsmøte 2015

08.04.15 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei Alle. Da er vi snart klare for årsmøtet.

 

Safeklubben i Beerenberg vil holde årsmøtet fra 26 - 28 mai.

Vi vil i den anledning invitere medlemmene.

Det vil bli tatt opp viktige saker for klubben.

Det vil også være valg av nye tillitsvalgte, og styret.

Safeklubben vi stå for reise og boutgifter for medlemmer som vil delta.

 

Klubben setter en frist for påmelding til 01.mai 2015.

Påmelding pr mail til: steenpen@hotmail.com


Mvh

SAFEklubben I Beerenberg