Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Oppsigelser i Beerenberg

06.10.15 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Pga. Lavere langvarig aktivitet for bedriftens ansatte har bedriften dessverre måtte meddele at de blir nødt til å si opp ca. 250 ansatte. Det er gått ut en informasjon på bedriftens intranett. Safeklubben råder alle medlemmer til å logge seg inn for å se og, lese denne informasjon.


De ansatte som blir sagt opp er innenfor alle bedriftens disipliner.

Det vil bli satt opp drøftelsesmøter for de berørte fra Torsdag denne uken.
Denne prosessen vil holde på store deler av oktober.

I disse møtene har de berørte krav på ha med seg noen.
Det kan være f.eks en tillitsvalgt, verneombud eller en advokat.
Safeklubben råder alle til å bruke tillitsvalgte, og verneombud.

Safeklubben vil være tilgjengelig for sine medlemmer på drøftelsesmøtene.

Denne tiden vil være ubehagelig for alle.

Vi deler bedriftens syn på å holde fokus på HMS, og kvalitet i den daglige arbeidsutførelsen.

Våre tillitsvalgte på prosjektene/installasjonene vil være tilgjengelig for en prat om det er ønskelig.Mvh

SAFEklubben i Beerenberg