Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Drøftelsesmøter!

13.10.15 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Det er blitt endringer hvor møter skal avholdes i stavanger.


Møter som skal avholdes i Stavanger skal være på Scandic Airport Hotel på flyplassen.

Det vil være tillitsvalgte både i Bergen, Stavanger, og molde som vil bistå medlemmene som er berørt.


Møter i Bergen avholdes på Clarion Hotel Bergen Airport.
Møter i Molde avholdes på Scandic Seilet Hotel.

Mvh
SAFEklubben i Beerenberg