Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Kontaktinfo!

27.10.15 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er kontakt informasjon til de tillitsvalgte som er del av oppsigelsesprosessen.

Om dere har spørsmål som angår innkalling til drøftelsesmøter, eller til en evt. oppsigelse bes safeklubbens medlemmer kontakte de tillitsvalgte.
Vi råder alle til å sende mail da vi ikke har mulighet til å svare alle telefoner grunnet møtevirksomhet.

Klubbleder

Christian Jørgensen
Tlf: 473 18 058
Mail: steenpen@hotmail.com

Datatillitsvalgt

Richard Tollefsen
Tlf: 960 12 959
Mail: richardtollefsen@outlook.com

Tillitsvalgt

Ståle Hovdekleiv
Tlf: 404 89 685
Mail: staalehovdekleiv@hotmail.comMvh
SAFEklubben i Beerenberg