Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Oppsigelser!

03.11.15 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er litt info. Det er viktig at dere som har motatt oppsigelse leser denne nøye. Dette går på om dere vil bestride oppsigelsen.


Det ble før oppsigelser fant sted satt kriterier for oppsigelse.
Disse kriteriene ble også opplyst i 15-1 møter.
Kriteriene var:

- Ansiennitet
- Kompetanse
- Alder
- Sosiale hensyn


For dere som har motatt en oppsigelse så står det en del praktisk informasjon i oppsigelsen.
For at en oppsigelse skal være gyldig må bedriften informere i oppsigelsen om:

- Adgang til å kreve forhandlinger, og reise søksmål ( ref arbeidsmiljøloven paragraf 17-3 )
- Frist for forhandlinger, og søksmål.
- Hvem et evt søksmål skal rettes mot.
- Retten til å stå i stilling mens forhandlinger eller søksmål pågår.

Det skal også opplyses om fortrinnsrett til ny ansettelse iom at dette er en nedbemanning.

Arbeidstaker kan også kreve å få en skriftlig orientering om årsaken til oppsigelse.

SAFEklubben vil hjelpe sine medlemmer som vil gjøre gjeldene at oppsigelse er ulovlig ( arb.miljølov 17-3 ) på bakgrunn av kriteriene som ble avtalt mellom bedriften, og klubbene.


Oppsigelsestid

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, er gjensidig oppsigelsestid én måned.

Kortere oppsigelsestid enn en måned er bare tillatt hvis tariffavtale eller skriftlig avtalt prøvetid åpner for det.

Når arbeidstaker har vært ansatt i mer enn fem år gjelder minstekrav om oppsigelsesfrister fra to til seks måneder, avhengig av arbeidstakerens ansettelsestid og alder.

Har du vært ansatt i samme virksomhet i minst fem år, men mindre enn ti år, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. Der din arbeidsavtale gir en lengre oppsigelsestid, er det denne som gjelder. Hvis din arbeidsavtale gir deg en kortere oppsigelsesfrist en to måneder er det arbeidsmiljøloven som gjelder.

Ved ansettelse i samme virksomhet i minst ti år, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst tre måneder. Om du i henhold til arbeidsavtalen har en lengre oppsigelsestid, er det likevel den som gjelder. Hvis avtalen din gir deg en kortere oppsigelsesfrist enn tre måneder, er det arbeidsmiljøloven som gjelder.

Forutsatt at du har vært ansatt i samme virksomhet i minst ti år, vil alderen ha betydning for oppsigelsestiden. Er du fylt 50 år vil oppsigelsestiden være minst fire måneder, er du fylt 55 år vil den være minst fem måneder og er du fylt 60 år vil den være minst seks måneder. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling, kan i nevnte tilfeller velge å si opp med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder. 

Normalt løper oppsigelsestiden fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted. Dersom for eksempel arbeidsgiver/arbeidstaker mottar oppsigelsen 15. mars løper oppsigelsestiden fra 1. april.

Er arbeidstaker ansatt med prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsestiden løper fra datoen oppsigelsen er mottatt av den andre parten.