Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Klubbleder i Fødselspermisjon!

04.12.15 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Klubbleder Christian Jørgensen vil være i permisjon fra 01.12.15 - 27.03.16

Safeklubben i Beerenberg har derfor valgt en ny Fungerende klubbleder frem til Christian kommer tilbake.

Fungerende Klubbleder:

Ståle Hovdekleiv

Tlf: 404 89 685
Mail: staalehovdekleiv@hotmail.com


Ståle er pr dags dato i rotasjon på Statfjord C, og vil derfor kun være tilgjengelig på mail.
Han svarer tlf når han er tilbake fra jobb.

Christian vil ikke være tilgjenglig i sin permisjon.
Om dere ikke får tak i Fungerende klubbleder kan dere også ta kontakt med våre andre tillsvalgte på installasjon/annlegg.

Mvh
SAFEklubben I Beerenberg