Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Brudd i forhandlinger!

31.03.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Det er en stund siden vi har kommet med noe informasjon. Det er nå sentrale forhandlinger på gang.


Det er brudd i forhandlingene.
Dette medfører at parat har sendt plassoppsigelse, og det er dermed fare for streik.
Det kan bli streik fra søndag 03.april kl 06.00

For Safe i beerenberg er det 352 medlemmer som vil bli tatt ut i streik.

Bakgrunn for brudd er at Arbeidsgiversiden har vist liten vilje til reelle forhandlinger.
De står lang unna en enighet.

Norske arbeidstakere tar i dag all risiko knyttet til innskuddspensjon, allikevel nekter arbeidsgiversiden å gi oss noen som helst innflytelse på forvaltningen av vår egen pensjonssparing. Dette er helt uakseptabelt og vi forventer en helt annen forhandlingsvilje når Riksmekleren nå kommer på banen.

Så langt i forhandlingene har arbeidsgiverne ifølge Kjell Morten Aune fra Parat heller ikke vært villige til å sikre en bedre og klarere forståelse av virksomhetsbegrepet.
Vi har registrert en negativ utvikling der arbeidsgivere ikke ivaretar ansatte som må reise til sitt oppdragssted. For oss er det opplagt at disse har krav på å få dekket kostnader og særskilte tillegg knyttet til reise.

Kommer tilbake om mer informasjon rundt en mulig streik.

Mvh
SAFEklubben i Beernberg.