Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Streikebidrag!

02.04.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Litt info rundt dette med streikebidrag.

 

 

Det vil bli utbetalt streikebidrag fra streikekassen.
Dette vil bli utbetalt av Safe sentralt.

Det er derfor viktig at Safeklubben i Beerenberg får informasjon om medlemmer on/offshore som rammes av streiken.

Vi trenger deres Navn, Adresse, og kontonummer i en mail som sendes til Klubbleder Christian Jørgensen på mail adresse: steenpen@hotmail.com


Det utbetales ikke lønn fra Beerenberg under en streik, men streikebidrag fra safe sentralt.
De av dere som velger å ikke sende nødvendig informasjon til Safeklubben i Beerenberg vil ikke motta streikebidrag.

Det er derfor viktig at hver enkelt gjør dette så fort som mulig dersom streik blir et faktum.




Mvh
SAFEklubben i Beerenberg