Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

AFP

19.06.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei Alle. Her kommer litt praktisk infomasjon om afp.1) Sørg for å ha søkt om og fått innvilget AFP før du sier opp eller akseptere en sluttavtale i bedriften 

2) ikke motta ekstra penger eller pensjon fra arbeidsgiver,heller ikke tidligere arbeidsgivere de 3 siste åra før du fyller 62 år F.eks. vil tidlige sjømenn som tar ut opptjent sjømannspensjon miste retten til AFP dersom pensjonen tas ut før fylte 62 og denne utgjør mer en ca 130 000 kr (1.5G) 

3) fra du fyller 55 år må du være bevisst på ditt arbeidsforhold.Du må være omfattet av AFP i minst 7 av de siste 9 åra før du fyller 62 år.Blir du syk,har pensjon eller jobber  hos andre andre enn den arbeidsgiven som betaler deg lønn i denne perioden står du i fare for å miste rett til AFP.

4) Reglene kan endre seg.Det er regler som gjelder på det tidspunktet du faktisk tar ut AFP som gjelder.Det er derfor vanskelig å planlegge for AFP tidlig.

5) Du må ikke slutte den måneden du fyller 62 år.Viktig å ha lønn ut hele den måneden og samtidig ha innviget AFP før du faktisk slutter.

6) Det å være organisert er veldig viktig for retten til AFP .Dette er en avtale mellom partene i arbeidslivet.Dersom du ikke er organisert og ikke er trariffavtale der du jobber,Kan du ikke regne med å få AFP.

Hvis du ikke gjør annet enn å jobbe i samme AFP-bedrift til du blir 62 år trenger du som regel ikke beskymre deg da går alt problemfritt-så lenge det er ansatt der du jobber som er organisert når du søker AFP.

MVH
SAFEklubben i Beerenberg