Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ferieavvikling!

05.07.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Klubbleder Christian Jørgensen skal avvikle ferie i Juli.


Klubbleder Christian Jørgensen avvikler ferie fom 06.07.16 - 19.07.16

I ferietiden vil Ståle Hovdekleiv være tilgjengelig på mail: staalehovdekleiv@hotmail.com

Dere kan også bruke de de andre tillitsvalgte.

 


SAFEklubben I Beerenberg ønsker alle våre medlemer en riktig GOD SOMMER :D