Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Endret dato for årsmøte 2016

09.08.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Datoer for årsmøtet har blitt endret grunnet en teknisk svikt i vårt mailsystem.

 

 

Grunnet tekniske problemer med vårt mailsystem, så har ikke mail om årsmøtet blitt sendt ut til våre medlemmer.

 

Safeklubben har derfor besluttet å flytte årsmøtet fra 25 august, og frem til 29.09.16 - 01.10.16

Det er blitt satt en siste frist for påmelding til 31.08.16

 

Årsmøtet skal fortsatt avholdes i Haugesund.

Planlagt hotell er Clarion Hotell Amanda. 

 

Når det gjelder kost & losji for våre medlemmer så dekker klubben hotell & mat.

For reise så gjelder billigste reisevei.

I Rogaland/Hordaland går det båt, buss, og evt tog.

 

Flybilletter dekkes etter regning for øvrige deltagende medlemmer.

 

Velkommen til årsmøtet.

 

Mvh

SAFEklubben i Beerenberg.