Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Informasjon avvikling av ekofisk kontrakten!

11.09.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er litt infor ang avvikling av ekofisk kontrakten.Safeklubben i Beerenberg, og bedriften har i den siste tiden vært i løpende samtaler, og møter ang. avvikling av ekofisk kontrakten.
På nåværende tidspunkt er Safeklubben
ikke enig med bedriften.Medlemmene kan kontakte klubben v/ Christian Jørgensen & Ståle Hovdekleiv fortrinnsvis pr mail, hvor dere legger igjen tlf nr.

Dere kan også kontakte:

Rasmus Yngve Sangolt
Mail: rasmus.sangolt@hotmail.com

Richard Tollefsen
Mail: richardtollefsen@outlook.com