Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Innhenting av dokumentasjon!

27.09.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Praktisk informasjon til dere som mottar oppsigelse fra bedriften.

 

 

SAFEklubben i Beerenberg oppfordrer alle som mottar oppsigelse å sende følgende dokumenter til oss snarest mulig:

1) Drøftelsesprotokoll 15-1 møte
2) Arbeidskontrakt
3) Fagbrev - og andre opplysninger i forhold til kompetanse og utdanning."


Mvh
SAFEklubben i Beerenberg