Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

AFP!

27.02.17 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Under er link til vilkår for AFP.

Her er link til vilkår for afp.
Det er også masse mer nyttig informasjon ang AFP ordningen.

http://www.afp.no/hva-er-afp/les-om-vilkarene-for-afp

Rett til sluttvederlag?

Nesten alle foretak som er tilsluttet Fellesordningen for AFP er også tilsluttet Sluttvederlagsordningen. Ved blant annet sykdom, nedbemanning og konkurs vil du kunne ha rett til sluttvederlag, som er en engangsytelse, fra Sluttvederlagsordningen. Les mer om sluttvederlag og finn søknadsskjema på sluttvederlag.no.

MERK! Om du har rett til AFP, vil du ikke ha rett til sluttvederlag.