Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Permiteringsvarsel!

22.11.17 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. I disse dager blir det sendt ut permitterings varsel, selv om du mottar ett varsel er det ikke sikkert du blir permittert. Permittering er selvfølgelig noe som bedriften håper de kan unngå.

Hei alle.


Nedgangen i bedriften er reell med tanke på oppdrags mengden vi har nå, klubben sitter i møter med bedriften nå.

Det foreligger p.d.d ingen utvelgelses lister mellom bedrift og klubb på hvem de berørte blir.

Men vi vil anbefale de av dere som får ett varsel til og ta kontakt med sitt lokale NAV kontor for og ligge litt i forkant på en eventuell permittering.


Ved spørsmål til Safe klubben


Klubbleder Christian Jørgensen: 473 18 058

Nestleder Ståle Hovdekleiv: 404 89 685


For Polsk talende medlemmer:

Tomasz Czerniachowicz: 405 81 558


Mvh
SAFEklubben i Beerenberg