Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Uravstemming lokale forhandlinger!

02.01.18 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle.

Det ble rett før jul sendt ut en Uravstemming for medlemmer i Safeklubben & i Fellesforbundet klubben i Beerenberg.

Alle skal ha fått dette enten på sms, mail, eller på MIN SIDE.

Har dere problem med å logge inn på MIN side så kontakt datatillitsvalgt Richard Tollefsen på tlf 960 12 959, eller på mail: richardtollefsen@outook.com


Det er viktig at dere alle velger å bruke deres stemme for å få et resultat.

Det er gitt alternativ JA eller NEI til endringene i særavtalen samt en ny lønnsmatrise.


Det kan fortsatt stemmes frem til Mandag 8.Januar 2018 klokken 12:00

Takk for alle sin deltagelse.


Mvh

Safeklubben i Beerenberg.