Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Årsverksavregning 2017

20.03.18 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Les dette ang. årsverksavregningen for år 2017.De som ikke mottar årsverksavregningen fra 2017 i mars 2018 må rette spørsmål til HR på Mail: HR@beerenberg.com 

Der kan de spørre om å få ut årsrapporten som viser hva den enkelte har av evt plusstid i 2017. 

Deretter oppfordrer vi medlemmer som mener at det er feil på årsverksavregningen å sende rapporten videre til safe klubben,

da vi vil kreve forhandlinger for og få årsverksavregningen ut i henhold til særavtalen sine bestemmelser.


Kontakt

 

1) Ståle Hovdekleiv

Mail: staalehovdekleiv@hotmail.com

2) Christian Jørgensen

Mail: steenpen@hotmail.com

 

 

Mvh

Safeklubben i Beerenberg